Teamleiding of team

professionaliseren?

 

Linda Tol is de organisatie-

adviseur die sinds 2015 onder de naam AaBbCc  haar diensten aan onderwijs-instellingen aanbiedt.

 

AaBbCc biedt direct ondersteuning

waar iedereen van groeit.

 

In het moderne onderwijs wordt veel vergaderd en nog vaker informeel overlegd. Allemaal goed bedoeld om de kwaliteit te bewaken en de onderlinge samenwerking te stroomlijnen. Maar het kost wel erg veel tijd en het rendement is vaak ver te zoeken. Daarnaast vermindert de toenemende bureaucratie door complexe regelgeving het plezier in het werk waar het docenten echt om gaat: lesgeven en de passie voor hun vak overbrengen op leerlingen.

 

Dat moet anders, dat kan beter. Maar hoe?

vergaderen, nog meer tijd investeren in papierwerk? AaBbCc biedt direct ondersteuning voor onderwijsinstellingen die hun teamleiding of team willen professionaliseren. Met instrumenten die merkbaar resultaat opleveren waardoor efficiëntie toeneemt en er meer tijd overblijft voor het echte werk.

 

Naast werken met teams ondersteunt en informeert AaBbCc ook ouders en leerlingen die vastlopen in het huidige onderwijssysteem.

De AaBbCc-activiteiten

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Door gebruik van verschillende denk- en leersystemen wordt iedereen binnen een team aangesproken en gestimuleerd. Naast de theorie ben ik groot voorstander van actie op de werkvloer: dus meteen toepassen en leren in de praktijk, met vallen en opstaan.  Zie Producten voor de mogelijkheden.

Voor leerlingen werken we onder andere met de methode Leren Leren.

 

Op basis van een analyse van een organisatie of team breng ik mijn advies uit. Voor deze analyse maak ik gebruik van verschillende theorieën en modellen, afhankelijk van het doel van de analyse (onder meer Kleurentheorie van De Caluwe, Systeemdenken van Goodman, Force fields van Lewin, 7S-model van McKinsey). Indien gewenst denk ik mee in het vaststellen van doelen en het daaraan gekoppeld ontwikkelen van beleid.

 

Begeleiding en Coaching

Een doel voor de organisatie formuleren is de eerste stap, maar dan is er ook nog de weg er naartoe. Begeleiding kan hierbij helpen. Ik bied individuele ondersteuning van teamleiders, coördinatoren en andere leidinggevenden. Maar ook direct werken met het hele team is mogelijk. Hierbij maak ik onder meer gebruik van coaching en super- en intervisie.

 

Mijn kennis van het onderwijs is ook goed in te zetten in de ondersteuning van ouders en leerlingen. Naast begeleiding op het leren, met behulp van de methode Leren Leren, is individuele coaching van leerlingen mogelijk als zij dreigen vast te lopen of een keus moeten maken voor een vervolgopleiding.

Advies

Als het gaat om het realiseren van een coherente organisatie of het maken van beleid, doe ik dit samen met het team (lerende organisatie, Wierdsma en Swieringa). Soms is een team nog niet zover en zal er eerst gewerkt moeten worden aan andere aspecten voor de stap gezet kan worden naar verdere ontwikkeling of professionalisering. Werken aan betrokkenheid van het team gaat altijd in nauwe samenwerking met directie of bestuur. Dit kan op interim basis (interim teamleider) of naast de directie of teamleider, als sparringpartner.

 

 

 

Betrokkenheid

Communicatie

Ontevredenheid of weerstand binnen een team ontstaan vaak door onuitgesproken verwachtingen of aannames en behoeften waarin onvoldoende wordt voorzien als gevolg van miscommunicatie. Bemiddeling helpt dan maar de eerste stap is vooral inzicht in deze interne communicatie. Kennis van bijvoorbeeld transactionele analyse, Belbin teamrollen of bepaalde gesprekstechnieken dragen bij aan het verbeteren van de onderlinge relatie.

De AaBbCc-aanpak

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

De manier van werken bij AaBbCc wordt gekenmerkt door een open houding en het direct aanpakken van zaken. Dat betekent echter niet dat een project zonder nadenken wordt gestart. Ik ben ervan overtuigd dat elke organisatie, elk

team en elk project vraagt om een eigen benadering en een zorgvuldige inventarisatie en probleemstelling.

Een opdracht start altijd met een gesprek met de opdrachtgever en het liefst ook met het team waarmee ik aan de slag

ga. Wat ik belangrijk vind, is dat alle partijen die aan het project deelnemen, ook ik, duidelijk hun verwachtingen en doelen formuleren. Zodat vanaf het begin duidelijk is waar we met zijn allen voor gaan.

AaBbCc biedt direct ondersteuning

 waar iedereen van profiteert.

Adresgegevens

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Adres

 

Telefoon

E-mail

Internet

 

 

Julianaweg 2

1131 DB Volendam

06 22488256

info@aabbcc.nl

www.aabbcc.nl

 

Social

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Contact opnemen

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Ben u geïnteresseerd?
Bel mij dan op 06-22488256
of vul onderstaand formulier in

Submitting Form...

The server encountered an error.

Forulier ontvangen

AANGESLOTEN BIJ:

De manier van werken bij AaBbCc wordt gekenmerkt door een open houding en het direct aanpakken van zaken. Dat betekent echter niet dat een project

zonder nadenken wordt gestart. Ik ben ervan overtuigd dat elke organisatie, elkteam en elk project vraagt om een eigen benadering en een zorgvuldige inventarisatie en probleemstelling.

Een opdracht start altijd met een gesprek met de opdrachtgever en het liefst ook met het team waarmee ik aan de slag ga. Wat ik belangrijk vind, is dat alle partijen die aan het project deelnemen, ook ik, duidelijk hun verwachtingen en doelen formuleren. Zodat vanaf het begin duidelijk is waar we met zijn allen voor gaan.